Vi förvaltar Stockholm

Vi arbetar nära er

Vi är en mindre förvaltare med stort nätverk, detta medför att vi arbetar nära våra kunder. Det är mycket lätt att få tag på oss, vi sitter i innerstan och vi arbetar med en hög servicenivå. Det vi erbjuder är ett helhetskoncept av fastighetens förvaltning där vår främsta service är att avlasta styrelsen och fastighetsägaren från det dagliga arbetet.

”Vi vill även erbjuda de boende avlastande service”

VÅRA KUNDER

Fastighetsskötsel

Teknisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

”Vi erbjuder ett helhetskoncept av fastighetens förvaltning”

OM OSS

Magnus Lagerbielke

Grundare

Magnus Lagerbielke är utbildad civilekonom (Lunds Universitet) Master of Entrepreneurship (Stockholms Universitet) och har tidigare arbetat som VD på ett mobilmarknadsföringsbolag riktat mot kommersiella fastighetsägare.

Direkt: 08-51068401 Mobil: 0708-123130                  

E-post: magnus@afast.se

Erik Stiernstedt

Grundare

Erik Stiernstedt är utbildad civilekonom (Lunds Universitet) och har tidigare arbetat med Corporate Finance där han bland annat var med och grundade Navigo Partners. Erik har liksom Magnus bred erfarenhet av projektledning och administration.

Direkt: 08-51068402 Mobil: 0705-503073                  

E-post: erik@afast.se

Lars Nordström

Teknisk förvaltning

Lars är projektledare med teknisk kompetens inom fastigheter. Han har 5 års erfarenhet av bostadsrättsfastigheter och 10 års erfarenhet av bygg- och renoveringsprojekt samt större fastighetsprojekt.

Direkt: 08-51068400 Mobil: 0708-284393                  

E-post: lars@afast.se

Jonathan Arvidsson

Fastighetsskötare

Jonathan är utbildad fastighetsskötare och har 7 års erfarenhet från Kalmar pastorat vilket gett en bred kunskap inom service, skötsel av fastigheter och trädgårdsskötsel.

Direkt: 0763-968377 Mobil: 0763-968377                  

E-post: jonathan@afast.se

Restate

Teknisk förvaltning / Juridik

Vi samarbetar med Restate gällande teknisk konsultation och rådgivning, upphandlingar, ombyggnadsärenden, underhållsplaner samt juridisk kompetens.

Direkt: 08-51068400 Mobil: 08-51068400                  

E-post: info@afast.se

Ludvig Green

Ekonomi / MPCC

MPC Consulting har samarbetsavtal med Adamsberg Fastighetsförvaltning gällande den ekonomiska förvaltningen.

Växel: 08-51068400            

E-post: ludvig.green@mpcc.se

Robert Johansson

Ekonomi / MPCC

MPC Consulting har samarbetsavtal med Adamsberg Fastighetsförvaltning gällande den ekonomiska förvaltningen.

Växel: 08-51068400            

E-post: robert.johansson@mpcc.se